Ovenstående er et meget brugt citat. Det er indledningen på et digt af den engelske digter John Donne, som levede fra 1572 til 1631. De første linjer i digtet lyder i dansk oversættelse:
”Intet menneske er en ø, fuldstændigt i sig selv; ethvert menneske er et stykke af kontinentet, en del af fastlandet; hvis en jordklump skylles væk af havet, bliver Europa mindre…”

Selvom digtet formentlig er skrevet med bekymring for menneskeheden og næstekærlighed for øje, så bruges citatet ofte som et udtryk for, at vi har brug for hinanden, at vi er uløseligt forbundne, og at vi må samarbejde for at skabe de bedste rammer for os selv og hinanden. Både privat og i erhvervsmæssig sammenhæng.

I vores stræben efter at finde og formidle de gode og inspirerende historier, hører vi ofte også om de udfordringer, som de forskellige virksomheder står med. Helt overordnet handler det tit om at finde den rolle, man skal spille i markedet. En rolle der er betinget af personlige kompetencer, teknologiske ressourcer, geografiske og markedsmæssige forhold.

Udfordringen for de fleste er, at man ikke har økonomi til at gøre alt det, man gerne ville; Ha’ en sælger, gennemføre en mere målrettet markedsføring, investere i nyt og bedre udstyr, tilegne sig nye kompetencer eller opdyrke nye markeder.

Samarbejde med konkurrenter/kollegaer er den oplagte løsning, hvis det ikke var fordi, det samtidig rummer en risiko for rod i kunderelationerne. Kort sagt, at man mister en kunde til en af sine samarbejdspartnere. Blandt andet derfor, er det en rigtig god idé at være 100 procent klar over egne styrker og svagheder. På den måde ved man præcis, hvad man kan tilbyde et fællesskab og også hvilke kompetencer, man skal søge hos sine samarbejdspartnere. Det vil både gøre samarbejdsrelationen stærkere, og mindske risikoen for ”kundevandring”.